Petroleumstilsynet bekymret etter klar tilbakemelding

Myhrvold mener ikke situasjonen i bransjen nå er sånn at pålegg fra Petroleumstilsynet ikke blir tatt alvorlig av oljeselskapene.

– Nei, det er ikke vår erfaring. Selskapene kan ikke velge bort å følge pålegg vi gir. De må hele tiden jobbe for å være i samsvar med regelverket, og det er noe de tar alvorlig. Og vi følger opp, sier hun til Aftenbladet.

At tillitsvalgte og verneombud nå har så liten tro på Petroleumstilsynet at de lurer på om det er noen vits i å ta kontakt, gjør henne bekymret.

– Ja, jeg synes det er bekymringsfullt å høre sånne kommentarer via media. Vi er opptatt av samarbeid mellom partene, og det er noe vi har satt høyest på vår agenda i år. Vi er avhengig av å ha en tett og god dialog, også med verneombud og tillitsvalgte, og vi oppfordrer til mer direkte dialog så vi kan forstå hva som foregår. Og det har vi også, vi har møter med fagforeninger og verneombud jevnlig og i våre tilsyn har vi alltid samtaler med verneombudene, sier hun

Myhrvold understreker at for henne er partssamarbeidet mellom ulike aktører i oljebransjen – ansatte, bedrifter og myndigheter – en bærebjelke i industrien.

– Vi har ulike roller. Men vi må få samarbeidet til å fungere for å unngå ulykker og skader, så vi kan ha en forsvarlig industri.

– Har de rett i kritikken av Petroleumstilsynet?

– Vi har forskjellige oppfatning av noen enkeltsaker, men det er viktig å trekke frem at det i mange saker samarbeides godt.

Les hele artikkelen hos Aftenbladet.

Les mer på Offshore – SYSLA

Flere HMS nyheter

Stanset arbeid på fire av ti byggeplasser

150 av de 345 kontrollerte virksomhetene fikk arbeid stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse under Arbeidstilsynets aksjon i bygge- og anleggsbransjen. Nesten 90 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr.

Oljeprisen nær nivået som er spådd for 2018

Meglere er optimistisk til balansen i tilbud og etterspørsel er på bedringens vei i oljemarkedet.

Truffet av bolt i hodet på Statoil-plattform

En boredekksarbeider ble truffet i hodet da en stor bolt skulle løftes. Statoil gransker ulykken.

Selger seismikkdata for 1,5 millioner dollar

Electromagnetic Geoservices ASA (EMGS) selger multi-klient data i Barentshavet.

Kritisk for Kværner Verdal: må ha nye kontraktar før jul

Sjølv om det går for fulle maskinar på Kværner Stord, kan situasjonen snart bli ein heilt annan ved Kværner sitt andre verft i Verdal.

Miljødirektoratet har stanset ulovlig eksport av skip

For andre gang i år stanser Miljødirektoratet et skip på vei til utlandet for ulovlig behandling. Miljødirektoratet mener Pan Trader må anses som avfall. Den tidligere ferja kan ikke sendes til Russland for gjenvinning.