Petroleumstilsynet bekymret etter klar tilbakemelding

Myhrvold mener ikke situasjonen i bransjen nå er sånn at pålegg fra Petroleumstilsynet ikke blir tatt alvorlig av oljeselskapene.

– Nei, det er ikke vår erfaring. Selskapene kan ikke velge bort å følge pålegg vi gir. De må hele tiden jobbe for å være i samsvar med regelverket, og det er noe de tar alvorlig. Og vi følger opp, sier hun til Aftenbladet.

At tillitsvalgte og verneombud nå har så liten tro på Petroleumstilsynet at de lurer på om det er noen vits i å ta kontakt, gjør henne bekymret.

– Ja, jeg synes det er bekymringsfullt å høre sånne kommentarer via media. Vi er opptatt av samarbeid mellom partene, og det er noe vi har satt høyest på vår agenda i år. Vi er avhengig av å ha en tett og god dialog, også med verneombud og tillitsvalgte, og vi oppfordrer til mer direkte dialog så vi kan forstå hva som foregår. Og det har vi også, vi har møter med fagforeninger og verneombud jevnlig og i våre tilsyn har vi alltid samtaler med verneombudene, sier hun

Myhrvold understreker at for henne er partssamarbeidet mellom ulike aktører i oljebransjen – ansatte, bedrifter og myndigheter – en bærebjelke i industrien.

– Vi har ulike roller. Men vi må få samarbeidet til å fungere for å unngå ulykker og skader, så vi kan ha en forsvarlig industri.

– Har de rett i kritikken av Petroleumstilsynet?

– Vi har forskjellige oppfatning av noen enkeltsaker, men det er viktig å trekke frem at det i mange saker samarbeides godt.

Les hele artikkelen hos Aftenbladet.

Les mer på Offshore – SYSLA

Flere HMS nyheter

Debattmøte om hvordan vurdere samfunnsnytte av GMO

Hva er gevinsten og kostnaden ved å tillate en genmodifisert organisme (GMO) i Norge? En ny rapport fra Bioteknologirådet til Miljødirektoratet skal være et redskap for å avgjøre samfunnsnytten ved GMO.

Rengjøringsmidler kan skade lungene

Rengjøringsmidler kan redusere lungefunksjonen tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 sigaretter om dagen i 20 år, viser ny studie.

STAMI-TV: Arbeidsrelatert sykdom og pasientutredning i Norge

Hva er de vanligste helseskadelige påvirkningene som norske arbeidstakere kan bli utsatt for, hvilke sykdommer kan knyttes til eksponering på arbeidsplassen og hvordan har utviklingen vært når det gjelder arbeidsmiljøpåvirkning og arbeidsrelaterte sykdommer de siste årene? Se opptak av forrige ukes frokostseminar på STAMI.

Innlegget STAMI-TV: Arbeidsrelatert sykdom og pasientutredning i Norge dukket først opp på STAMI.

Ledig stilling: IT-konsulent – fast stilling

Statens arbeidsmiljøinstitutt søker etter en engasjert medarbeider til administrasjonsavdelingens IT-enhet og fagbibliotek. IT-driftsoppgaver knyttet til bibliotektjenestene vil være en sentral arbeidsoppgave.

Innlegget Ledig stilling: IT-konsulent – fast stilling dukket først opp på STAMI.

Eksportkreditt: Tegn til bedring offshore

Aktiviteten i offshorenæringene er fortsatt lav i et historisk perspektiv, men viser tegn til bedring, ifølge Eksportkreditts tall for fjerde kvartal 2017.

Head Energy og Kongsberg Maritim med strategisk avtale

-Vi er både veldig stolte og veldig fornøyde med å inngå denne avtalen med Kongsberg Maritime, sier direktør i Head Energy.