– Nytter ikke si i fra om dårlig sikkerhet i oljebransjen

Han var vært svært klar for et år siden: Petroleumstilsynet kan like god legges ned. At Riksrevisjonen nå går videre med en granskning av Petroleumstilsynet, mener han er gledelig.

– Nå er det mye frustrasjon blant tillitsvalgte og hovedverneombud på sokkelen. De føler ikke at de har noen drahjelp fra Petroleumstilsynet når sakene begynner å dra seg til. Hvis Riksrevisjonen kan komme med tiltak som endrer situasjonen vi er i nå, er velkomment, sier Owe Ingemann Waltherzøe, som nå er organisasjonssekretær i Safe til Aftenbladet.

– Hører ikke etter

Hos sokkelleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi Statoil står ikke Petroleumstilsynet særlig høyt for tiden.

– Det har i noen saker virket som de konkluderer mest basert på det ledelsen sier, uten å høre helt på det vi sier. Det gjør meg rett og slett forbannet. Vi spør oss om det i hele tatt er noe vits i å bruke tid på tilsynet.

– At Petroleumstilsynet ikke gir dere støtte, betyr vel ikke at de ikke gjør jobben sin?

– Nei, i utgangspunktet ikke, men vi forventer at de hører på oss før de trekker konklusjoner. Nå håper vi Riksrevisjonen går uhildet inn i dette og ser på hvordan Petroleumstilsynet arbeider. Kanskje kan vi få tiltro til dem igjen, sier Stamnes.

Bekymret

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe tror Petroleumstilsynet har godt av en granskning.

– Nå er ikke respekten på plass. Ansatte i bransjen opplever det ikke sånn, og vi ser også at oljeselskapene ikke alltid tar pålegg de får, på alvor, sier hun.

At tillitsvalgte og verneombud har så liten tro på Petroleumstilsynet, gjør tilsynsdirektør Anne Myhrvold bekymret.

– Ja, jeg synes det er bekymringsfullt å høre sånne kommentarer via media. Vi er opptatt av samarbeid mellom partene, og det er noe vi har satt høyest på vår agenda i år. Vi er avhengig av å ha en tett og god dialog, også med verneombud og tillitsvalgte, og vi oppfordrer til direkte dialog så vi kan forstå hva som foregår. Og det har vi også, vi møte fagforeninger og verneombud jevnlig, sier hun.

Les hele artikkelen hos Aftenbladet.

Les mer på Offshore – SYSLA

Flere HMS nyheter

Debattmøte om hvordan vurdere samfunnsnytte av GMO

Hva er gevinsten og kostnaden ved å tillate en genmodifisert organisme (GMO) i Norge? En ny rapport fra Bioteknologirådet til Miljødirektoratet skal være et redskap for å avgjøre samfunnsnytten ved GMO.

Rengjøringsmidler kan skade lungene

Rengjøringsmidler kan redusere lungefunksjonen tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 sigaretter om dagen i 20 år, viser ny studie.

STAMI-TV: Arbeidsrelatert sykdom og pasientutredning i Norge

Hva er de vanligste helseskadelige påvirkningene som norske arbeidstakere kan bli utsatt for, hvilke sykdommer kan knyttes til eksponering på arbeidsplassen og hvordan har utviklingen vært når det gjelder arbeidsmiljøpåvirkning og arbeidsrelaterte sykdommer de siste årene? Se opptak av forrige ukes frokostseminar på STAMI.

Innlegget STAMI-TV: Arbeidsrelatert sykdom og pasientutredning i Norge dukket først opp på STAMI.

Ledig stilling: IT-konsulent – fast stilling

Statens arbeidsmiljøinstitutt søker etter en engasjert medarbeider til administrasjonsavdelingens IT-enhet og fagbibliotek. IT-driftsoppgaver knyttet til bibliotektjenestene vil være en sentral arbeidsoppgave.

Innlegget Ledig stilling: IT-konsulent – fast stilling dukket først opp på STAMI.

Eksportkreditt: Tegn til bedring offshore

Aktiviteten i offshorenæringene er fortsatt lav i et historisk perspektiv, men viser tegn til bedring, ifølge Eksportkreditts tall for fjerde kvartal 2017.

Head Energy og Kongsberg Maritim med strategisk avtale

-Vi er både veldig stolte og veldig fornøyde med å inngå denne avtalen med Kongsberg Maritime, sier direktør i Head Energy.