Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Nye resultater fra overvåkingsprogrammet om havforsuring viser at forsuringen i deler av Norskehavet skjer raskere enn tidligere målinger har vist.  Årets rapport fra Miljødirektoratet viser også for første gang en svak forsuringstrend i Skagerrak.

Nye resultater fra overvåkingsprogrammet om havforsuring viser at forsuringen i deler av Norskehavet skjer raskere enn tidligere målinger har vist.  Årets rapport fra Miljødirektoratet viser også for første gang en svak forsuringstrend i Skagerrak.