Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I 2. kvartal 2017 var 43 prosent av de funksjonshemmede i arbeid, sammenlignet med 73 prosent av befolkningen totalt i aldersgruppa 15-66 år.

I 2. kvartal 2017 var 43 prosent av de funksjonshemmede i arbeid, sammenlignet med 73 prosent av befolkningen totalt i aldersgruppa 15-66 år.