Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Partikler og kjemikalier - røyk, gass, støv

I Norge utsettes mange for kjemikalier i arbeidet sitt. For å sikre arbeidstakere mot helsefare utarbeides det derfor grenseverdier for å begrense eksponeringen av ulike stoffer. Det vitenskapelige grunnlaget for grenseverdier utarbeides av en faggruppe ved STAMI – toksikologisk ekspertgruppe for administrative normer (TEAN). Se opptak fra frokostseminar 7. september.

Innlegget STAMI-TV: Fastsetting av grenseverdier for kjemikalier i arbeidsmiljøet dukket først opp på STAMI.

STAMI

Innlegget STAMI-TV: Fastsetting av grenseverdier for kjemikalier i arbeidsmiljøet dukket først opp på STAMI.