Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Putebilen gir bedre trafikksikkerhet i forbindelse med berging eller veiarbeid ved at den fungerer som skjold mot andre trafikanter.

Putebilen gir bedre trafikksikkerhet i forbindelse med berging eller veiarbeid ved at den fungerer som skjold mot andre trafikanter.