Kategorier

Seminaret skal inspirere og motivere til å jobbe systematisk med å forebygge emosjonelle belastninger som følge av arbeid med mennesker i krise, og er et ledd i EU-kampanjen «Gode arbeidsplasser hele livet. Å fremme et bærekraftig arbeidsliv.»

Seminaret er først og fremst myntet på ledere og ansattrepresentanter i kommunale og private helse- og sosialtjenester.

Program:

Kl. 08.00 Frokostservering

Kl. 08.30-10.00

«Å skape gyldne øyeblikk. Hvordan teknologi kan bidra til en bedre arbeidshverdag.»
v/ Kristin Brandsæter, Tiller helse- og velferdssenter

«Erfaringer og kunnskap om helse- og omsorgsektoren fra tilsyn og forskning»
v/ Edle Utaaker og Gunn Robstad Andersen, Arbeidstilsynet

«Emosjonelle krav og sykefravær i helse- og omsorgssektoren»
v/ Anne Marthe Rustad Indregard, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

«Erfaringer fra forebyggende arbeid i Risør kommune»
v/ Per Christian Andersen, Risør kommune

Samtale og diskusjon mellom innlederne
v/ Sture Bye, STAMI

Kl. 10.00-11.00 Ta deg tid til en kopp kaffe og en prat

Påmelding

Les mer og meld deg på frokostseminar her

Seminaret vil også livestreames, link kommer på arbeidstilsynets hjemmeside.

Innlegget Hvordan kan teknologi påvirke emosjonelle belastninger i helsesektoren? dukket først opp på STAMI.