Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet inviterer i samarbeid med NVE og Vannforeningen til nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmark. Seminaret holdes i Bergen 27. – 28. september 2017.

Miljødirektoratet inviterer i samarbeid med NVE og Vannforeningen til nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmark. Seminaret holdes i Bergen 27. – 28. september 2017.