Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om mulig restriksjon av enkelte koboltsalter til profesjonell og industriell bruk og av PAH i plast og gummigranulat som brukes i kunstgressbaner. ECHA ber om opplysninger i forbindelse med utarbeiding av restriksjonsforslagene, og kommentarfrist til ECHA er henholdsvis 28. september og 18. oktober 2017.

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om mulig restriksjon av enkelte koboltsalter til profesjonell og industriell bruk og av PAH i plast og gummigranulat som brukes i kunstgressbaner. ECHA ber om opplysninger i forbindelse med utarbeiding av restriksjonsforslagene, og kommentarfrist til ECHA er henholdsvis 28. september og 18. oktober 2017.