Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Danske detaljbutikker kan på landsplan spare 249 millioner kroner og 53 000 tonn CO2 over sju år ved å skifte til LED-belysning. Et flertall av butikkene ønsker å skifte til LED.

Danske detaljbutikker kan på landsplan spare 249 millioner kroner og 53 000 tonn CO2 over sju år ved å skifte til LED-belysning. Et flertall av butikkene ønsker å skifte til LED.