Kategorier

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt forskrift om arbeidstid for avlastere. Forskriften åpner for en utvidelse av arbeidstiden for arbeidstakere som arbeider som avlastere, slik at det er mulig å arbeide som avlaster i tillegg til en annen stilling i samme virksomhet.