Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Elbilen erstatter det aller meste av fossil kjøring, viser ny undersøkelse. Norske elbilister legger større vekt på redusert lokal forurensning enn klimagassutslipp, og bare en liten andel kjøres fortsatt med bensin eller diesel.

Elbilen erstatter det aller meste av fossil kjøring, viser ny undersøkelse. Norske elbilister legger større vekt på redusert lokal forurensning enn klimagassutslipp, og bare en liten andel kjøres fortsatt med bensin eller diesel.