Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Mange saker om mobbing på arbeidsplassen dreier seg i virkeligheten om konflikter, viser svensk undersøkelse. Ifølge dansk mobbeforsker henger mobbing og konflikter så tett sammen at det ofte er vanskelig å skille.

Mange saker om mobbing på arbeidsplassen dreier seg i virkeligheten om konflikter, viser svensk undersøkelse. Ifølge dansk mobbeforsker henger mobbing og konflikter så tett sammen at det ofte er vanskelig å skille.