Kategorier
Genetiske faktorer Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Resultater fra en stor multinasjonal studie der STAMI deltok ble nylig publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Genetics. Biologiske prøver fra Norge ble sammen med tilsvarende prøver fra en rekke land underlagt omfattende genetiske analyser. Det ble identifisert 10 hittil ukjente genvarianter som påvirker risiko for utvikling av lungekreft.

Innlegget Ukjente genvarianter påvirker lungekreft dukket først opp på STAMI.

Selv om tobakksrøyking og luftforurensninger både i arbeidsmiljøet og det ytre miljø forårsaker de fleste tilfellene av lungekreft, kan omtrent 18 prosent av lungekreft skyldes arvelige faktorer. Gjennom analyser av hele arvemassen (helgenomanalyser) har man identifisert flere sårbarhetsområder (susceptibilitetesloci) blant annet i BRCA2, HLA, CHEK2, TERT og CHRNA3/5.

I denne studien ble DNA fra 29,266 kreftpasienter sammenlignet med DNA fra 56,450 friske kontrollpersoner. Det ble påvist 10 hittil ukjente genvarianter som susceptibilitetsmarkører for lungekreft. Seks av dem var lokalisert på kromosomene 15q21, 8p12, 10q24, 20q13.33. 11q23.3 og 9p21.3 og viste seg å være spesifikke for en bestemt histologisk type av lungekreft (adenokarsinom). De fire andre genvariantene på kromosomene 1p31.1, 6q27, 8p21 og 15q21.1 var markører for alle typer lungekreft. Ved å bruke data fra ekspresjonsstudier av 1,425 normale lungevev kunne man assosiere de nyoppdagede sårbarhetsmarkørene til genene RNASET2, SECISBP2L, NRG1, CHRNA2 og TERT relaterte gener.

Konklusjonen er at sårbarhetsmarkørene beskrevet i denne studien kan forklare ca 12 prosent av den relative risikoen for lungekreft.

Interessant nok var en genvariant (rs77468143) i SECISBP2L genet assosiert med lungefunksjon. Lungefunksjon blir ofte målt for å si noe om lungeskadelige effekter av miljøfaktorer, for eksempel KOLS, hvor 15 til 20 prosent av alle tilfeller i Norge i dag relateres til eksponeringer gjennom arbeid.

Forskere fra flere land har deltatt i prosjektet, fra Norge deltok Shan Zienolddiny, Vidar Skaug og  Aage Haugen (STAMI) og Per Bakke (UiB/Haukeland sykehus).

– Vi setter stor pris på å få kunne publisere i det anerkjente tidsskriftet Nature Genetics. Det er vanskelig å trekke konklusjoner om betydningen av genvarianten rs77468143 i SECISBP2L i forhold til sårbarhet for lungeskadelige effekter av arbeidsmiljøfaktorer. Denne genvarianten har ikke blitt direkte studert i relasjon til arbeidsmiljøfaktorer, det trengs mye mer forskning, sier Shan Zienolddiny, forsker ved avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø ved STAMI.

Originalartikkel (abstract)

 

Innlegget Ukjente genvarianter påvirker lungekreft dukket først opp på STAMI.