Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Rydding av strender og sjøbunn i alle landsdeler er prioritert når Miljødirektoratet nå har fordelt 25 millioner kroner ekstra til tiltak mot marin forsøpling. 

Rydding av strender og sjøbunn i alle landsdeler er prioritert når Miljødirektoratet nå har fordelt 25 millioner kroner ekstra til tiltak mot marin forsøpling.