Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har nylig oppdatert sin veiledning for stoffer i produkter. Veiledningen gir nå mer klarhet i virksomheters forpliktelse til å informere og rapportere om innhold av stoffer på kandidatlista i produkter.

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har nylig oppdatert sin veiledning for stoffer i produkter. Veiledningen gir nå mer klarhet i virksomheters forpliktelse til å informere og rapportere om innhold av stoffer på kandidatlista i produkter.