Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kandidatlista i REACH er nylig oppdatert med stoffet perfluorheksan-1-sulfonsyre og dets salter (PFHxS). I tillegg er begrunnelsene for listing av bisfenol A og fire ftalater blitt oppdatert og omfatter nå hormonforstyrrende effekter for mennesker.

Kandidatlista i REACH er nylig oppdatert med stoffet perfluorheksan-1-sulfonsyre og dets salter (PFHxS). I tillegg er begrunnelsene for listing av bisfenol A og fire ftalater blitt oppdatert og omfatter nå hormonforstyrrende effekter for mennesker.