Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

– Arbeidet er ikke et sted, men noe vi gjør. Hvorfor skal vi begrense det til fire vegger? Vi er jo ute fordi vi trives og blir i godt humør av det.

– Arbeidet er ikke et sted, men noe vi gjør. Hvorfor skal vi begrense det til fire vegger? Vi er jo ute fordi vi trives og blir i godt humør av det.