Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til ti søkere for begrenset bruk av natriumdikromat, ammoniumdikromat, kromtrioksid, 1,2-dikloretan og kaliumdikromat. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til ti søkere for begrenset bruk av natriumdikromat, ammoniumdikromat, kromtrioksid, 1,2-dikloretan og kaliumdikromat. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.