Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet sitt feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) har felt 54 jervar i ekstraordinære uttak i vår. Sidan lisensfellinga starta i fjor haust er totalt 114 jervar felt.

Miljødirektoratet sitt feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) har felt 54 jervar i ekstraordinære uttak i vår. Sidan lisensfellinga starta i fjor haust er totalt 114 jervar felt.