Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU gjennomfører nå en internasjonal høring av forslag om forbud mot bly i hagl under kjemikalieregelverket REACH. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 21.12.2017, men det oppfordres til å sende kommentarer innen 21.08.2017.

EU gjennomfører nå en internasjonal høring av forslag om forbud mot bly i hagl under kjemikalieregelverket REACH. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 21.12.2017, men det oppfordres til å sende kommentarer innen 21.08.2017.