Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En stor del av emballasjen fra drikkevarer som samles inn i Norge materialgjenvinnes. Vi må likevel gjenvinne mer emballasje når EU vedtar mer ambisiøse mål.

En stor del av emballasjen fra drikkevarer som samles inn i Norge materialgjenvinnes. Vi må likevel gjenvinne mer emballasje når EU vedtar mer ambisiøse mål.