Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Avfall fra husholdningene i 2016 utgjorde 2.2 millioner tonn. Det tilsvarer 433 kg pr innbygger.

Avfall fra husholdningene i 2016 utgjorde 2.2 millioner tonn. Det tilsvarer 433 kg pr innbygger.