Kategorier

Arbeidslivskriminalitet er ofte grenseoverskridende og utenlandske arbeidstakere er i mange tilfeller ekstra utsatt.

– Å gjennomføre håndhevingsdirektivet i norsk rett er ett av flere viktige tiltak i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet for å møte utfordringene knyttet til grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet. De nye reglene innebærer blant annet mer og bedre myndighetssamarbeid på tvers av landegrensene, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Mer effektivt samarbeid mellom Arbeidstilsynet og tilsynsmyndighetene i andre EØS-stater, gjør det enklere å oppdage useriøse aktører.

Endringene som foreslås betyr at Arbeidstilsynet vil kunne gjennomføre tilsyn på en mer effektiv måte. Med de nye reglene får utsendingsvirksomheten en plikt til å ha arbeidsavtale, oversikt over arbeidstid og lønnsslipper for utsendte arbeidstakere tilgjengelig på arbeidsplassen i utsendingsperioden. Dokumentene skal være tilgjengelig skriftlig eller elektronisk på enten norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Det skal også bli enklere for utenlandske arbeidsgivere og arbeidstakere å få informasjon om gjeldende lønns- og arbeidsvilkår i Norge. Denne informasjonen vil være tilgjengelig på nettsiden workinnorway.no.

Endringene i arbeidsmiljøloven og forskrift om utsendte arbeidstakere trådte i kraft 1. juli.

Les mer om utsendte arbeidstakere på arbeidsoppdrag i Norge