Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Som del av regjeringens strategi mot antibiotikaresistens setter Miljødirektoratet i gang flere studier av miljøfaktorer som kan bidra til resistensutvikling.

Som del av regjeringens strategi mot antibiotikaresistens setter Miljødirektoratet i gang flere studier av miljøfaktorer som kan bidra til resistensutvikling.