Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kun et ungekull er hittil registrert etter at til sammen 87 fjellrever er satt ut på Hardangervidda siden 2013, viser årsrapporten for avlsprogrammet for fjellrev. Miljødirektoratet og NINA må nå vurdere å endre strategi i området.

Kun et ungekull er hittil registrert etter at til sammen 87 fjellrever er satt ut på Hardangervidda siden 2013, viser årsrapporten for avlsprogrammet for fjellrev. Miljødirektoratet og NINA må nå vurdere å endre strategi i området.