Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen la i desember 2015 fram en pakke om sirkulær økonomi som består av en handlingsplan for sirkulær økonomi og forslag til endringer av ulike avfallsdirektiver.

EU-kommisjonen la i desember 2015 fram en pakke om sirkulær økonomi som består av en handlingsplan for sirkulær økonomi og forslag til endringer av ulike avfallsdirektiver.