Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Støyskader dominerer fremdeles sykdoms- og skadestatistikken i arbeidslivet. Håndverkerne er den yrkesgruppen som er mest utsatt.

Støyskader dominerer fremdeles sykdoms- og skadestatistikken i arbeidslivet. Håndverkerne er den yrkesgruppen som er mest utsatt.