Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljøringen inviterer medlemmer og andre i privat sektor og offentlig forvaltning til todagers kurs  om forurensningsforskriftens kap. 2 og veilederen «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn».

Miljøringen inviterer medlemmer og andre i privat sektor og offentlig forvaltning til todagers kurs  om forurensningsforskriftens kap. 2 og veilederen "Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn".