Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

20. november arrangerer Norsk Industri, Legeforeningen, NHO, LO, Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Stamina Helse den fremtidsrettede arbeidshelsekonferansen «Hvor er mennesket i fremtidens arbeidsliv?»

Innlegget Arbeidshelse 2017 dukket først opp på STAMI.

Perspektivmeldingen gir uttrykk for at det er behov for flere mennesker i arbeid, og at flere må regne med å jobbe lenger. Dette står i kontrast til økt digitalisering og robotisering. Hvordan skal bedrifter klare nødvendig omstilling og sikre lønnsomhet samtidig som den menneskelige ressurs integreres uten at det går på helsa løs? Hva kreves av ledere i fremtidens arbeidsplasser?

PROGRAM (foreløpig)

Ordstyrer: Erik Dahl-Hansen, fagsjef arbeidsmedisin, Norsk Industri

08.00: Registrering og kaffe
09.00: Felles åpning av Industri Futurum (rom: Q1)
10.30: Pause

10.45: Mennesket i fremtidens arbeidsliv
•Velkommen v/ Erik Dahl-Hansen, fagsjef arbeidsmedisin, Norsk Industri
•Hvordan ser fremtidens arbeidsmarked ut? v/ Sigrun Vågeng, direktør NAV
•Automatisering og menneskelig arbeidskraft v/ Helge Aasen, konsernsjef Elkem ASA
•Hvordan ivareta helsen til arbeidstakerne? v/ Roger Heimli, nestleder, LO
•Legeforeningen og arbeidshelse v/ Marit Hermansen, president, Legeforeningen
•Debatt: Helge Aasen, Marit Hermansen, Roger Heimli og Sigrun Vågeng

12.10: Lunsj

13.00: Hva kreves av ledere i fremtidens arbeidsplasser?
•Innledning v/ Geir Riise, generalsekretær i Den norske legeforening
•Perspektiv og praksis v/ Sigbjørn Johnsen, Fylkesmann i Hedmark
•Arbeidsmiljø og organisering, ny kompetase, ny teknikk. Nye modeller for HMS? v/ Pål Molander, direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt

14.30: Pause

15.00: Utenforskapet – kan arbeidsgiverne skape lønnomhet med å bidra til å få mennesker inn i eller tilbake i arbeidslivet?
•Innledning v/ Cecilie Sjåland, rådgiver for yrkeshygiene, LO
•Fra flykning til grunder og arbeidsgiver for over 100 ansatte v/ Bardhec Ademaj, West Facility Management
•Telenor Open Mind v/ Berit Svendsen, administrerende direktør, Telenor ASA
•Hvordan ser Statoil på mennesket i sin fremtidige organisasjon? v/ konserndirektør/COO Jannicke Nilsson, Statoil ASA
•Samtale mellom foredragsholderne

Å ruste seg til endring. Hvordan mestre det uventede?
Når utfordringene oppstår, er det for sent å starte treningen. Vi møter Pål Aksel Næss, traumeoverlege, Oslo universitetssykehus som deler erfaringer fra 22. juli 2011.

 

Les mer og meld deg på

Innlegget Arbeidshelse 2017 dukket først opp på STAMI.