Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet foreslår å øke panten på bokser og flasker. Det skal sikre økt innsamling av drikkevareemballasje og redusert forsøpling.

Miljødirektoratet foreslår å øke panten på bokser og flasker. Det skal sikre økt innsamling av drikkevareemballasje og redusert forsøpling.