Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Stavanger og Sola kommune ønsker sammen å tilrettelegge for at drosjene i området blir helelektriske. Det er i dag mindre enn ti slike drosjer i Rogaland. Miljødirektoratet tilsagn om tilskudd på kr 2 080 000 til etablering av hurtigladere for el-drosjer.

Stavanger og Sola kommune ønsker sammen å tilrettelegge for at drosjene i området blir helelektriske. Det er i dag mindre enn ti slike drosjer i Rogaland. Miljødirektoratet tilsagn om tilskudd på kr 2 080 000 til etablering av hurtigladere for el-drosjer.