Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Future Built eies av Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommuner, og de samarbeider med Husbanken, Enova, KMD, DIBK, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund. Søker får støtte på 3 050 000 kroner til å gjennomføre tre pilotbygg med tilnærmet nullutslipps-betongløsninger.

Future Built eies av Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommuner, og de samarbeider med Husbanken, Enova, KMD, DIBK, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund. Søker får støtte på 3 050 000 kroner til å gjennomføre tre pilotbygg med tilnærmet nullutslipps-betongløsninger.