Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune søker sammen kr 950 000 i støtte til areal- og transportstrategi for Mjøsregionen. Arbeidet forventes å ta 2,5 år. Prosjektet er helhetlig og skal se på en rekke problemstillinger innen areal- og transportplanlegging.

Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune søker sammen kr 950 000 i støtte til areal- og transportstrategi for Mjøsregionen. Arbeidet forventes å ta 2,5 år. Prosjektet er helhetlig og skal se på en rekke problemstillinger innen areal- og transportplanlegging.