Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

LEDER: Machokultur og overdrevne maskuline verdier er ikke noe vi vanligvis forbinder med norsk arbeidsliv. Likevel finnes det en industriarbeidertradisjon der fysisk styrke, utholdenhet og evne til å tåle smerte betraktes som viktige verdier i mange mannsdominerte bransjer.

LEDER: Machokultur og overdrevne maskuline verdier er ikke noe vi vanligvis forbinder med norsk arbeidsliv. Likevel finnes det en industriarbeidertradisjon der fysisk styrke, utholdenhet og evne til å tåle smerte betraktes som viktige verdier i mange mannsdominerte bransjer.