Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Smarte transportløsninger, bygg og klimasamarbeid på tvers av fylkesgrenser er blant prosjektene som får Klimasats-støtte i 2017. Ambisiøse kommuner fra Alta til Arendal deler en pott på totalt 150 millioner kroner.

Smarte transportløsninger, bygg og klimasamarbeid på tvers av fylkesgrenser er blant prosjektene som får Klimasats-støtte i 2017. Ambisiøse kommuner fra Alta til Arendal deler en pott på totalt 150 millioner kroner.