Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I forbindelse med bygging av ny jernbanestasjon ved Skoppum, 8 kilometer utenfor Horten, vil Horten kommune gjennomføre en helhetlig planlegging for å se utvikling av transport, boliger og næring i sammenheng og lage en strategi for grønn mobilitet.

I forbindelse med bygging av ny jernbanestasjon ved Skoppum, 8 kilometer utenfor Horten, vil Horten kommune gjennomføre en helhetlig planlegging for å se utvikling av transport, boliger og næring i sammenheng og lage en strategi for grønn mobilitet.