Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Gjøvik kommune får støtte til klimagassreduserende tiltak på byggeplassen ved bygging av nytt sykehjem på Biri. Kommunen har høye klimaambisjoner for sykehjemmet, og det er stort potensial for å redusere klimagassutslipp fra bygge- og anleggsarbeider.

Gjøvik kommune får støtte til klimagassreduserende tiltak på byggeplassen ved bygging av nytt sykehjem på Biri. Kommunen har høye klimaambisjoner for sykehjemmet, og det er stort potensial for å redusere klimagassutslipp fra bygge- og anleggsarbeider.