Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Drammen kommune søker kr 240 000 i støtte til å utreding som del av arbeid med å finne løsninger for klimavennlig varelogistikk.

Drammen kommune søker kr 240 000 i støtte til å utreding som del av arbeid med å finne løsninger for klimavennlig varelogistikk.