Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

21. juni ble det felt to villreinbukker i Nordfjella, blant annet det GPS-merkede dyret som fikk påvist skrantesjuke tidligere denne uken.

21. juni ble det felt to villreinbukker i Nordfjella, blant annet det GPS-merkede dyret som fikk påvist skrantesjuke tidligere denne uken.