Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I arbeidet med samfunnsdel og oppdatering av arealdelen i kommuneplanen har Balsfjord kommune ambisjoner om å legge til rette for klimavennlig utvikling, spesielt i forbindelse med industrietablering og tungtransport.

I arbeidet med samfunnsdel og oppdatering av arealdelen i kommuneplanen har Balsfjord kommune ambisjoner om å legge til rette for klimavennlig utvikling, spesielt i forbindelse med industrietablering og tungtransport.