Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arendal kommune har søkt om 184 000 kr til en utvidelse av utlånsordning for el-sykkel i kommunal tjeneste. Av aktuelle brukere nevnes helsetjenesten og brannstasjonen. Kommunen beskriver at de ønsker å rette tilbudet mot de som anvender bil.

Arendal kommune har søkt om 184 000 kr til en utvidelse av utlånsordning for el-sykkel i kommunal tjeneste. Av aktuelle brukere nevnes helsetjenesten og brannstasjonen. Kommunen beskriver at de ønsker å rette tilbudet mot de som anvender bil.