Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det er påvist et nytt tilfelle av skrantesjuke på en villreinbukk i Nordfjella villreinområde, i samme område som tidligere tilfeller er påvist. Statens naturoppsyn (SNO), Miljødirektoratets operative feltorgan, er bedt om å forberede uttak av den GPS-merkede bukken.

Det er påvist et nytt tilfelle av skrantesjuke på en villreinbukk i Nordfjella villreinområde, i samme område som tidligere tilfeller er påvist. Statens naturoppsyn (SNO), Miljødirektoratets operative feltorgan, er bedt om å forberede uttak av den GPS-merkede bukken.