Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Sukkertaren er tilbake på seks lokaliteter i Østfold, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder og Rogaland.  Det viser resultater fra overvåkingsprogrammet ØKOKYST for 2016.  Sukkertaren danner store undersjøiske skoger og er et svært viktig økosystem, blant annet som oppvekstområde for fisk og andre arter. 

Sukkertaren er tilbake på seks lokaliteter i Østfold, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder og Rogaland.  Det viser resultater fra overvåkingsprogrammet ØKOKYST for 2016.  Sukkertaren danner store undersjøiske skoger og er et svært viktig økosystem, blant annet som oppvekstområde for fisk og andre arter.