Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Som følge av reduserte utgifter til drift og administrasjon av deklarasjonssystemet for farlig avfall, er deklarasjonsgebyret for farlig avfall satt ned fra 35 kr per tonn til 20 kr per tonn farlig avfall. Dette skjedde ved en endring av avfallsforskriftens kapittel 12 den 24. mai 2017, med umiddelbar virkning.

Som følge av reduserte utgifter til drift og administrasjon av deklarasjonssystemet for farlig avfall, er deklarasjonsgebyret for farlig avfall satt ned fra 35 kr per tonn til 20 kr per tonn farlig avfall. Dette skjedde ved en endring av avfallsforskriftens kapittel 12 den 24. mai 2017, med umiddelbar virkning.