Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det ble skutt seks reinsdyrbukker i perioden 17. april til 15. juni. SNO hadde i oppdrag å felle bukk som så ut til å skulle krysse riksveg 52. Ingen av dyrene fikk påvist skrantesjuke.

Det ble skutt seks reinsdyrbukker i perioden 17. april til 15. juni. SNO hadde i oppdrag å felle bukk som så ut til å skulle krysse riksveg 52. Ingen av dyrene fikk påvist skrantesjuke.