Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har lansert et observatorie som skal gi offentligheten bedre oversikt over hvor i markedet nanomaterialer kan finnes. I tillegg har de også nylig publisert fire veiledninger for registrering av nanomaterialer i REACH.

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har lansert et observatorie som skal gi offentligheten bedre oversikt over hvor i markedet nanomaterialer kan finnes. I tillegg har de også nylig publisert fire veiledninger for registrering av nanomaterialer i REACH.