Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å dokumentere rovviltskader i beitesesongen og kan bistå med utredninger og tiltak for å forhindre skade. Det er avgjørende for SNO å bli kontaktet tidlig ved mistanke om skade eller behov for bistand.

Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å dokumentere rovviltskader i beitesesongen og kan bistå med utredninger og tiltak for å forhindre skade. Det er avgjørende for SNO å bli kontaktet tidlig ved mistanke om skade eller behov for bistand.