Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Mattilsynet og Miljødirektoratet har nå levert en detaljert rapport til Landbruk -og matdepartementet over hvordan uttaket av norddelen av villreinbestanden i Nordfjella kan foregå. Den omfattende aksjonen skal hindre videre spredning av skrantesjuke og dermed sikre friske bestander av villrein og andre hjortedyr i fremtiden. Villreinjegerne får en sentral rolle.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har nå levert en detaljert rapport til Landbruk -og matdepartementet over hvordan uttaket av norddelen av villreinbestanden i Nordfjella kan foregå. Den omfattende aksjonen skal hindre videre spredning av skrantesjuke og dermed sikre friske bestander av villrein og andre hjortedyr i fremtiden. Villreinjegerne får en sentral rolle.