Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet lanserer en tilskuddsordning som skal stimulere til bred verdiskaping knyttet til villreinfjellet. Ordningen er særlig rettet mot reiselivet og er knyttet til de ti nasjonale villreinområdene våre.

Miljødirektoratet lanserer en tilskuddsordning som skal stimulere til bred verdiskaping knyttet til villreinfjellet. Ordningen er særlig rettet mot reiselivet og er knyttet til de ti nasjonale villreinområdene våre.